Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

OPERACJA "ZAPORA"

   W dniach 16-17 września 2017 roku Sekcja PRO Stowarzyszenia MIWO zorganizowała i przeprowadziła grę terenową pod kryptonimem „ZAPORA”. Gra odbywała się na terenie gminy Pątnów oraz Rudniki. Teren obejmował kompleksy leśne, tereny otwarte w postaci pól uprawnych oraz teren o niskiej zabudowie wiejskiej.
W rama gry działania realizowały dwie strony konfliktu:
- Federacja Południowa (niebiescy) w składzie INFIDELS, DZIKIE GĘSI, BLACKWATER, PUSTAK, KRAKEN;
- Sojusz Północny (czerwoni) w składzie PARASIM i MIWO,
Łącznie działało ok. 60 osób, które do dyspozycji miały 6 lekkich pojazdów z czego 4 pojazdy miały możliwość prowadzenia walki ogniowej.
Gra zakładała, że:
-niebiescy, w postaci  plutonu zmotoryzowanego lekkiej piechoty realizują zadanie związane z ochroną i obroną wyznaczonego odcinka granicy. Jednocześnie są w gotowości do prowadzenia działań ochronnych w pasie przygranicznym.
- czerwoni, w postaci dwóch grup dywersyjno-rozpoznawczych mają za zadanie rozpoznanie systemu ochrony i obrony granicy. Jednocześnie być w gotowości (na rozkaz) do wykonania akcji dywersyjnych przeciwko infrastrukturze energetycznej jak i komunikacyjnej w pasie przygranicznym. Oraz być w gotowości do wykonania akcji bezpośrednich przeciwko sile żywej i technice niebieskich.
Gra rozpoczęła się o godzinie 06.00 dnia 16.09. i zakończyła o godzinie 06.00 dnia 17.09. Omówienie gry nastąpiło o godzinie 08.00 dnia 17.09.
Zdaniem organizatora, gra pozwoliła uczestnikom zapoznać się:
- ze specyfiką prowadzenia działań z wykorzystaniem pojazdów opancerzonych,
-z planowaniem i wykonywaniem akcji bezpośrednich na kolumny zmotoryzowane,
- wpływem akcji dywersyjnych na możliwości wojsk znajdujących się w rejonie.
ZAPORA umożliwiała również doskonalenie:
- planowania działań,
- działania w warunkach opadów atmosferycznych,
- prowadzenia rozpoznania,
- realizacji akcji bezpośrednich.
Uczestnicy mieli też okazję, na szczęście w ograniczonym zakresie, uczestniczyć i zarazem zakończyć sukcesem akcję poszukiwania starszej kobiety, która w trakcie zbierania grzybów zagubiła się w lesie.
   Na zakończenie członkowie Sekcji PRO pragną podziękować wszystkim uczestnikom gry za dyscyplinę, zaangażowanie i wzorową postawę. Dzięki takiemu podejściu do tematu uniknięto jakichkolwiek krytycznych sytuacji, co jest szczególnie ważne, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że gra odbywała się w terenie ogólnodostępnym. 
Członkowie Sekcji PRO dziękują też Nadleśnictwu Wieluń za wyrażenie zgody na organizację gry w lasach podlegających ich jurysdykcji.

 

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony