Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

OPERACJA "ZWROT"

Sekcja PRO Stowarzyszenia MIWO z Praszki zaprasza do udziału w grze terenowej Operacja „ZWROT”
TŁO TAKTYCZNO-POLITYCZNE:
Mamy rok 2018, po załamaniu się systemu ekonomicznego w Europie zapanował chaos. W wyniku zaistniałych, niekontrolowanych procesów społecznych dotychczasowy podział polityczno administracyjny uległ przewartościowaniu. Zmiany nie ominęły Polski, która pod wpływem odśrodkowych sił podzieliła się na kilka mniejszych tworów o charakterze państwowym takich jak:
- Federacja Południowa (niebiescy) zajmująca dawne województwa śląskie, opolskie, dolnośląskie, małopolskie, łódzkie i świętokrzyskie,
- Sojusz Północny (czerwoni) zajmująca dawne województwa: mazowieckie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz podlaskie,
- Związek Zachodni (zieloni) zajmujący dawne województwa: wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie.
W początkowej fazie przemian doszło do walk o utrzymanie lub powiększenie terytorium. Na chwilę obecną utrzymywany jest rozejm. Najbardziej zantagonizowane są Sojusz Północny i Federacja Południowa.
Nowe państewka, oprócz wrogich sąsiadów, muszą się również borykać z problemami gospodarczymi, gdzie największym jest brak źródeł energii. Rozwiązaniem problemu wydaje się ukraiński wynalazek w postaci syntetycznego, wysokowydajnego i zarazem ekologicznego paliwa o nazwie „ISOSTAREX”. Jednak polityka poszczególnych państw oraz grup lobbystycznych zdecydowanie ogranicza rozwój tego rewolucyjnego źródła energii.
PODSTAWOWE DANE:
Data operacji: 20.04.2018 od 23.50 do 22.04.2018 do godziny 07.00,
Miejsce: Gmina Pątnów i Rudniki,
Wpisowe: 45zł/os;
Wiek graczy: 18+
Rodzaj: symulacja.
ZASADY REJESTRACJI
1. Każda grupa/osoba (preferowane są zorganizowane grupy w sile 6-12 ludzi) zainteresowana uczestnictwem w grze musi się zarejestrować poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: operacjazwrot@wp.pl
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 18.03.2018 o godzinie 24.00.
2. Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, grupa/ekipa do której ewentualnie należy zainteresowany oraz określenie strony gry.
3. Określenie strony gry wykonujemy poprzez podanie informacji: CZERWONI lub NIEBIESCY.
4. Osoby, które nie określą strony gry, zostaną przydzielone przez organizatora w zależności od potrzeb.
5. Po zakończeniu rejestracji zostanie dokonana weryfikacja zgłoszeń i przesłana informacja o zakwalifikowaniu do udziału w grze terenowej „ZWROT”.
6. Zakwalifikowany uczestnik gry terenowej „ZAPORA” zobligowany jest dokonać wpłaty składki uczestnika na konto Stowarzyszenie MŁODZI I WALECZNI OBYWATELE. Szczegóły zostanę przesłane po weryfikacji.
7. Brak wpłaty składki w wyznaczonym terminie jest traktowany jako rezygnacja z udziału w grze „ZWROT”
8. Aby ułatwić rejestrację zorganizowanym grupom dopuszcza się możliwość rejestracji zbiorowej. Osoba zgłaszająca grupę musi podać wymagane do zgłoszenia dane wszystkich członków grupy.
9. Jeśli ktoś jest zainteresowany wprowadzeniem do gry własnego pojazdu, to proszony jest o przesłanie takiej informacji na adres rejestracji. Pojazdy mogą brać udział tylko po stronie niebieskich.
ZASADY TRAFIEŃ
Na początek jednak, kilka definicji, które powinny ułatwić interpretację danych zapisów. I tak:
TRAFIENIE, to każde uderzenie jedną kulką w jakąkolwiek część ciała lub wyposażenia gracza. Uderzenie drugą kulką, nawet w jednej serii jest równoznaczne z drugim trafieniem.
RANNY, to gracz raz trafiony
INIEKCJA, to wkłucie się wenflonem w odcinek elastycznego wężyka zamocowanego za pomocą plastrów na ciele gracza.
PODANIE PŁYNU, to przetoczenie zawartości odpowiedniego zbiornika poprzez zestaw do przetaczania i wenflon do odcinka elastycznego wężyka zamocowanego na ciele gracza. Jako standardowy zbiornik uznaje się zbiornik o pojemności 0,5l.
DZIAŁANIE ZGODNIE ZE SZTUKĄ, to działanie zgodne z zasadami i procedurami przewidzianymi na wypadek udzielania pomocy medycznej w danej sytuacji na polu walki
MEDYK, to wyznaczony gracz, który posiada odpowiednie umiejętności jak i wyposażenie do udzielania pomocy medycznej.
PUNKT MEDYCZNY, to określone wcześniej miejsce, gdzie będzie udzielana pomoc medyczna.
KAMIZELKA KULOODPORNA, to element wyposażenia, który posiada oryginalne lub kopię o porównywalnej masie sztywnych wkładów balistycznych. Sam pokrowiec nie spełnia warunków kamizelki kuloodpornej.

1. Trafienie w głowę (jakiekolwiek) powoduje śmierć trafionego
2. Trafienie w korpus (od szyi do pasa) powoduje ranę ciężką. Trafiony jest przytomny, ale nie może walczyć. Po trafieniu przewraca się, ale może wstać, chodzić i biegać. Po 15 minutach, jeśli nie zatamuje krwawienia (przez założenie opatrunku na ciało nie na mundur) to traci przytomność. Jeśli przez kolejne 15 minut nie otrzyma pomocy (zatamowanie krwawienia i podanie płynu) od medyka lub innego gracza to umiera.
3. Trafienie w obręcz biodrową powoduje ranę bardzo ciężką. Trafiony pada i nie może wstać oraz walczyć. Może się czołgać. Traci przytomność w ciągu 5 minut. Jeśli w ciągu 15 minut od momentu trafienia nie otrzyma pomocy (zaopatrzenie rany i podanie płynu) od medyka lub innego gracza to umiera.
4. Trafienie w jakąkolwiek kończynę powoduje ranę lekką. Należy w ciągu 5 minut założyć opaskę uciskową lub opatrunek na trafioną kończynę. Trafiony pada, ale może wstać i walczyć. Jeśli dostał w nogę to nie może biegać. Trafiona kończyna nie może być "używana". Jeśli pomocy udzieli medyk (bez ograniczeń czasowych) poprzez podanie płynu, to trafiony wraca do walki w pełni sił.
5. Trafione kończyny po założeniu opatrunku/opaski należy traktować jako złamane, i postępować z nimi zgodnie ze sztuką (usztywnienie, temblak)
6. Ranny, trafione miejsce oznacza czerwoną szmatą. Założenie opatrunku zgodnie ze sztuką i całkowite zakrycie czerwonej „szmaty” jest jednoznaczne z zatamowaniem krwawienia. Nie dotyczy to stosowania opasek uciskowych. Opatrunki (opaski) mogą zostać zdjęte dopiero po udzieleniu pomocy w punkcie medycznym.
7. Jakiekolwiek powtórne trafienie powoduje natychmiastową i bezwarunkową śmierć.
8. Medyk udziela pomocy zgodnie ze sztuką. Jeśli poszkodowany nie ma założonych opatrunków (opasek uciskowych) to w pierwszej kolejności go opatruje. Następnie (co jest traktowane jako wyższy poziom pomocy medycznej) dokonuje iniekcji i podaje płyny przez zestaw do przetaczania. Połowa butelki powoduje, że lekko ranny może wrócić do gry. Ciężko ranny i bardzo ciężko ranny, ich stan się już nie pogarsza, ale i nie polepsza. Dopiero ewakuacja może uratować ich życie.
9. Balistyka w grze „ZWROT” nie działa!
10. Tak zwana „Cicha śmierć”, może zostać zadana poprzez użycie broni białej (gumowej repliki) w sposób pozorującej wykonanie pchnięcie w klatkę piersiową. Przeciwnik zostaje natychmiast, cicho i trwale wyeliminowany z gry. Wyeliminowany nie może w żaden sposób ostrzec pozostałych graczy o zaistniałej sytuacji. Wykonujący pchnięcie bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowanej techniki.
11. W grze nie istnieje komenda/zwrot „DOSTAŁEŚ” prowadzimy ogień tak długo, aż nie stwierdzimy, że przeciwnik rozpoczął czynności wynikające z eliminacji z gry. Trafieni nie mają podstaw do pretensji jeśli ociągają się z wykonaniem czynności wynikających z eliminacji.
12. Ranni wykonujący czynności związane z odtworzeniem zdolności do walki po trafieniu są zobligowani wykonywać to w taki sposób, aby nie prowokować ostrzału. Jeśli będą ponownie ostrzeliwani, to znaczy że swoim zachowaniem prowokują przeciwnika do ostrzału i nie mają podstaw do pretensji. Założenia mają na celu umożliwienie doskonalenia indywidualnych i zespołowych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
13. Zabity w dzień oznacza się poprzez założenie odblaskowej kamizelki (kolor dowolny) lub czerwonej "szmaty" w sposób umożliwiający identyfikację statusu gracza. W nocy zabitego oznacza się poprzez pulsujące czerwone światło.
14. Zabity nie jest priorytetem do ewakuacji. Tym samym procedura powrotu zabitego wygląda następująco:
- oznacza się zgodnie z pkt. 13,
- udaje się do najbliższej drogi asfaltowej i orientuje w położeniu,
- nawiązuje kontakt z organizatorem i podaje swoją pozycję,
- po nawiązaniu kontaktu z organizatorem, działa zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.
15. Strona regularna ma od strony nieregularnej odmienne zasady powrotu do gry. Symuluje to przewagę liczebną jaką posiada na własnym terytorium.
POJAZDY
1. Do pojazdów opancerzonych (z wieżyczkami) można prowadzić ogień z replik. Ta sama zasada obowiązuje w drugą stronę.
2. Obowiązuje zakaz prowadzenia ostrzału z replik do pozostałych pojazdów uczestniczących w grze.
3. Prędkość maksymalna pojazdów uczestniczących w grze to 30km/h.
4. Niszczenie pojazdów opancerzonych odbywa się na cztery sposoby:
a) za pomocą granatu (piłka tenisowa zab. org traktowana jako granat bojowy. Można rzucać). Rzucamy piłką i jeśli piłka:
- wpadnie do wewnątrz pojazdu, pojazd uznaje się za zniszczony a całość załogi za zabitą. Jeśli ktoś z załogi zobaczy wpadająca piłkę może podać komendę „GRANAT” i zacząć liczyć 121,122,123, PĘKŁ. Ci z załogi którzy zdołają opuścić pojazd żyją. Nie dotyczy kierowcy, który zabezpiecza przemieszczenie pojazdu na złom.
- trafi w szybę przednią pojazdu, to pojazd uznaje się za uszkodzony. Załoga pojazdu jest lekko ranna i musi założyć opaski uciskowe lub opatrunki. Po założeniu powyższych załoga może podjąć działania bojowe. Uszkodzony pojazd może być wykorzystywany jako osłona.
b) za pomocą granatnika, jeśli pojazd zostanie trafiony w dowolną część (poza kołami) to uznaje się go za uszkodzony, a załoga jest lekko ranna. Po udzieleniu pomocy zgodnie z zasadami załoga jest zdolna do walki. Załoga musi opuścić pojazd w ciągu 5 minut od trafienia inaczej zostają uznani za zabitych. Nie dotyczy kierowcy, który zabezpiecza przemieszczenie pojazdu na złom.
c) za pomocą wysadzenia ładunków pirotechnicznych (zabezpiecza org.) w pobliżu (do 3m) od przemieszczającego się pojazdu. W wyniku eksplozji pojazd uznaje się za zniszczony. Załoga pojazdu jest lekko ranna i musi założyć opaski uciskowe lub opatrunki. Po założeniu powyższych załoga może podjąć działania bojowe. Załoga musi opuścić pojazd w ciągu 5 minut od trafienia inaczej zostają uznani za zabitych. Nie dotyczy kierowcy, który zabezpiecza przemieszczenie pojazdu na złom. Zniszczony pojazd może być wykorzystywany jako osłona.
d) poprzez podłożenie ładunku wybuchowego z ustawionym mechanizmem zegarowym (zab. org).
Jeśli zadziała zapalnik pojazd jest zniszczony. Załoga pojazdu jest ciężko ranna. Załoga musi opuścić pojazd w ciągu 5 minut od trafienia inaczej zostają uznani za zabitych. Nie dotyczy kierowcy, który zabezpiecza przemieszczenie pojazdu na złom. Zniszczony pojazd nie może być wykorzystywany jako osłona.
4. Zniszczone pojazdy znajdują się w rejonie walk przez czas stosowny do sytuacji. Następnie kierowcy przemieszczają uszkodzony pojazd na złom.
5. Pojazd wyłączony z walki (zniszczony, uszkodzony itp.) oznaczamy światłami awaryjnymi lub kamizelką zawieszoną w miejscu widocznym dla uczestników gry.
6. Z pojazdu nie strzelamy zza uchylonych okien lub drzwi pojazdu! Prędkość maksymalna pojazdów uczestniczących w grze to 30km/h.!
AMUNICJA
1. Dopuszcza się do użytku dla broni indywidualnej tylko magazynki typu Real-Cap oraz Mid-Cap.
2. Dopuszcza się do użytku dla broni zespołowej (km, rkm) tylko magazynki typu Box lub Drum.
3. Gracz na polu gry może posiadać maksymalnie 16 magazynków. Magazynki ładowne są zgodnie z posiadaną pojemnością (Mid – Cap po 30 szt. amunicji).
4. Obowiązuje zakaz przenoszenia amunicji luzem. W przypadku braku amunicji ładowanie może zostać zrealizowane poprzez wysłanie amunicyjnego z pustymi magazynkami do bazy lub do pojazdu celem uzupełnienia amunicji. Po załadowaniu amunicyjny wraca do oddziału. Na pojazdach może być przewożona amunicja poza magazynkami.
INNE
1. Każdy uczestnik musi posiadać wyposażenie umożliwiające prowadzenie działań taktycznych przez 24 godziny.
2. Każdy uczestnik zabezpiecza sobie wyżywienie we własnym zakresie.
3. Obowiązuje całkowity zakaz używania ognia otwartego!!
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad obowiązujących w trakcie gry terenowej Operacja "ZWROT".

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony