Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

PROJEKT "MOST 1939"

   Projekt „MOST 1939” jest już na końcowym etapie. Obelisk jest już ustawiony, zostały jeszcze prace związane z chodnikiem oraz ustawieniem tablicy informacyjnej jak i oryginalnego słupka granicznego.
Kończymy jeden projekt, a jednocześnie nasze stowarzyszenia rozpoczęło nowy projekt.
Nowy projekt pod nazwą „Czwartki Na Sportowo" czyli C.N.S. jest formą realizacji jednego z celów statutowych, jakim jest propagowanie sportu. Grupą docelową projektu C.N.S. są dzieci klas I-IV. C.N.S. jest realizowany w oparciu o bazę dydaktyczną Publicznej Szkoły Podstawowej w Dalachowie.

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony