Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

TŁO TAKTYCZNE - ZAPORA

DANE KOORDYNACYJNE.
Operacja: ZAPORA
HQ: ND
Dokumenty odniesienia: mapy 1:50000 oraz 1:25000,
Czas: LOCAL
1. Sytuacja:
Sytuacja ogólna - tło taktyczno-polityczne
W roku 2017 dochodzi w Europie do załamania dotychczasowego systemu polityczno-administracyjnego. W wyniku ogólnej tendencji również w Polsce dochodzi do podziału. Kraj dzieli się  na dwa obozy Sojusz Północny (czerwoni) oraz Federacja Południowa (niebiescy). Oba obozy dążą do powiększenia swego stanu posiadania. Trwają walki w wyniku których zostaje ustalona nie trwała granica. Stan ten utrzymuje się przez sześć miesięcy w ciągu których Sojusz Północny (SN) przygotowuje się do kolejnego starcia w wyniku którego ma powiększyć swa powierzchnię kosztem Federacji Południowej (FS).
Plan Sojuszu Północny (czerwoni)  zakłada uzupełnienie stanów w pododdziałach i zgromadzenie rezerw do dnia 01.09.2017. Jeśli uda się zrealizować wyznaczone cele oddziały w dniu 16.09.2017 przejdą do działań ofensywnych w pełnym wymiarze.
Jeśli w wyznaczonym terminie nie uda się osiągnąć wyznaczonych stanów osobowych oddziały z dniem 16.09.2017 przejdą do działań nieregularnych w wyznaczonych pasach odpowiedzialności.
Sytuacja szczegółowa:
Odcinek granicy pomiędzy miejscowościami Załęcze Wielkie oraz Dzietrzniki obsadzony jest przez 6 batalion lekkiej piechoty Sojuszu Północnego (SN), którego 1 kompania obsadza odcinek rzeki Warta od m. Załęcze Wielkie do punktu 34U CB 36377 62777. Odcinek od punktu 34U CB 36377 62777 do przeprawy promowej obsadza 2 kompania. Odcinek od przeprawy promowej do m. Dzietrzniki obsadza 3 kompania.
Kompania wsparcia jako odwód znajduje się w rejonie Ośrodka Nadwarciański Gród.
Po stronie przeciwnej wspomniany odcinek granicy obsadza 2 batalion lekkiej piechoty Federacji Południowej (FS). Wchodząca w jego skład 4 kompania obsadza odcinek od m. Załęcze Wielkie do punktu 34U CB 36767 62068 (miejsce skrzyżowania drogi ze strumieniem). Odcinek od punktu 34U CB 36767 62068 do m. Kępowizna obsadza 6 kompania. Odcinek granicy od m. Kępowizna do m. Dzietrzniki obsadza 5 kompania.

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony