Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

ZASADY REJESTRACJI - "ZAPORA"

ZASADY REJESTRACJI
1. Każda osoba zainteresowania uczestnictwem w grze musi się zarejestrować poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: operacjazapora@wp.pl  Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 15.08.2017 o godzinie 24.00.
2. Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje: Imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, grupa/ekipa do której ewentualnie należy zainteresowany oraz określenie strony gry.
3. Określenie strony gry wykonujemy poprzez podanie informacji: CZERWONI lub NIEBIESCY.
4. Osoby, które nie określą strony gry, zostaną przydzielone przez organizatora w zależności od potrzeb.
5. Osoby które chcą pełnić rolę dowódcy kompanii, dowódców plutonów lub drużyn, proszeni są umieszczenie takiej informacji w swoim zgłoszeniu.
6. Po terminie wpływania zgłoszeń zostanie dokonana weryfikacja zgłoszeń i przesłana informacja o zakwalifikowaniu do udziału w grze terenowej „ZAPORA” .
7. Zakwalifikowany uczestnik gry terenowej „ZAPORA” do dnia 01.09.2017 zobligowany jest dokonać wpłaty składki uczestnika na konto Stowarzyszenie MŁODZI I WALECZNI OBYWATELE nr 35 1020 3668 0000 5002 0423 9307 z adnotacją DAROWIZNA-ZAPORA.
8. Brak wpłaty składki w wyznaczonym terminie jest traktowany jako rezygnacja z udziału w grze „ZAPORA”
9. Aby ułatwić rejestrację zorganizowanym grupom dopuszcza się możliwość rejestracji zbiorowej. Osoba zgłaszająca grupę musi podać wymagane do zgłoszenia dane wszystkich członków grupy.
10. Jeśli ktoś jest zainteresowany wprowadzeniem do gry własnego pojazdu, to proszony jest o przesłanie takiej informacji na adres rejestracji.

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony