Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

81 rocznica wybuchu II WŚ

   W ostatnim tygodniu nasze stowarzyszenia podjęło inicjatywę uczczenia 81-ej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. W ramach tej inicjatywy umieszczono dwustronny baner w rejonie mostu na rzece Prosna, w m. Praszka. W 1939 roku Praszka była miejscowością graniczną i w ramach obrony przed najazdem niemieckim most graniczny został wysadzony w powietrze. Aktualnie most nosi imię Józefa Góreckiego, żołnierza który go wysadził w powietrze. W dniu drugiego września, po przygotowaniu przeprawy, wojska niemieckie kontynuowały przemieszczanie się w głąb Polski. Baner znajduje się dokładnie w tym samym miejscu, które jest przedstawione na jednym ze zdjęć dokumentujących najazd niemiecki.
Nasze stowarzyszenia prowadziło również następujące działania:
- 29.08.2020, wsparcie organizacji rajdu rowerowego nawiązującego do 81-ej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rajd był organizowany przez Gminę Rudniki. Nasze działania ograniczyły się do organizacji i zabezpieczenia trzech punktów zadaniowych,
- 26.08.2020, umieszczenia na budynku Muzeum w Praszce baneru przypominającego największe zwycięstwa polskiej husarii,
- rozpoczęcie szkolenia wstępnego dla zainteresowanych przełączeniem się do Sekcji PRO naszego stowarzyszenia.

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony