Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

ANODA II - NOC - KOMUNIKATY

Sekcja PRO Stowarzyszenia MIWO z Praszki zaprasza na grę terenową „Operacja ANODA II - NOC”
Jednak zanim dokonasz zgłoszenia wskazanym jest, aby się zapoznać z informacjami zawartymi pod adresem http://miwopraszka.com/projekty/gra-terenowa.html
Pozwoli to lepiej zrozumieć na czym polega gra terenowa, a tym samym uniknąć udziału w przedsięwzięciu, które nie do końca odpowiada Twoim oczekiwaniom.
       Gra terenowa „Operacja ANODA II - NOC” jest skierowana do teamów 6-8 osobowych i polegać będzie na prowadzeniu działań bojowych w terenie kontrolowanym przez przeciwnika, w warunkach ograniczonej widoczności. Gra umożliwi sprawdzenie się PATROLI oraz poszczególnych ich członków w takich umiejętnościach jak:
- nawigowanie,
- przenikanie,
- łączność radiowa,
- prowadzenie walki ogniowej,
- prowadzenie obserwacji i wykrywanie przeciwnika,
- obliczanie odległości do celów,
- wyznaczanie azymutów do celów,
- sporządzanie meldunków sytuacyjnych,
- znajomość sprzętu uzbrojenia będącego na wyposażeniu wojsk lądowych FR,
- posługiwanie się sprzętem optoelektronicznym.
Natomiast siły POŚCIGU sprawdzą się w patrolowaniu oraz współpracy z pojazdami opancerzonymi.
Termin: 13-14 marca 2021,
Planowany czas trwania: ok 12h
Miejsce: Gmina Pątnów i Rudniki.
Składka: 60zł/osobę,
Wiek uczestników: 18+
Ubezpieczenie: TAK
Pojazdy: TAK
REJESTRACJA
poprzez przesyłanie zgłoszenia na adres operacjaanoda2@interia.pl
1. Zgłoszenia dokonuje dowódca/lider poprzez podanie swoich danych kontaktowych (numer telefonu), nazwy teamu oraz ilości ludzi w teamie. Wszelkie działania związane z rejestracją realizuje tylko dowódca/lider grupy.
2. Lider podaje też informację związaną z określeniem strony gry.
PATROL – team realizujący działania pieszo. Stan osobowy teamu od 6-8 ludzi.
POŚCIG – team realizujący zadania polegające na poszukiwaniu patroli przeciwnika. Istnieje możliwość wykorzystania własnych pojazdów po uzgodnieniu z organizatorem.
3. Po weryfikacji zgłoszenia zakwalifikowany team otrzyma wytyczne, co do sposobu dokonania  opłaty składki uczestnika. Wysokość składki to 60 zł/osobę
4. Brak wpłaty składki w wyznaczonym terminie jest traktowany jako rezygnacja z udziału w grze.
5. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 01.03.2021 o godzinie 24.00.

Każdy uczestnik gry zobowiązany jest przestrzegać zasad związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19.
Organizator może nie dopuścić do gry osób, które wykazują objawy zbliżone do COVID (temperatura powyżej 37,5, kaszel itp.).


KOMUNIKAT 02/21
Informujemy, że uległy zmianie zasady gry w rozdziale 1 oraz 6.
KOMUNIKAT 01/21
Mamy zgodę Nadleśnictwa Wieluń na organizację gry. Tak więc działamy dalej.

 

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony