Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

KWIECIEŃ-23/PUSTYNIA 23

   Kwiecień mamy za sobą. Miesiąc intensywny i wielokierunkowy. I tak:
02 kwietnia – działania ma dwóch kierunkach: udział w zawodach strzeleckich w m. Okręglica oraz zajęcia z nawigacji;
07 kwietnia – BiESU:  zapoznanie się z zasadami posługiwania się sprzętem noktowizji i termowizji;
14 kwietnia – taktyka: działanie w warunkach ograniczonej widoczności;
16 kwietnia – taktyka: prowadzenie działań bojowych w kontakcie ogniowym;
21-22 kwietnia – taktyka: działania w ramach ćwiczenia PUSTYNIA 23. Ćwiczenie PUSTYNIA 23 było organizowane prze 6 batalion powietrzno-desantowy wchodzący w  skład 6 Brygady Powietrzno-Desantowej. Zadaniem batalionu było zajęcie lotniska kontrolowanego przez PMC CHOPIN GROUP. Nasi koledzy wraz z ekipą PARASOL tworzyli pluton DELTA tejże grupy. Żołnierze po wykonaniu nocnego skoku i ześrodkowaniu przystąpili do wykonywania postawionych zadań. Tu na drodze stanęły im plutony złożone, z podobnych do naszej ekip. Łatwo nie było, walki toczyły się ze zmiennym szczęściem. Po dwunastu godzinach nasza rola się zakończyła, a żołnierze kontynuowali ćwiczenie.
Ćwiczenie dostarczyło obu stronom wielu cennych doświadczeń i wniosków. W naszym przypadku potwierdziły swą słuszność założenia organizacyjno-szkoleniowe. Pragniemy podziękować żołnierzom 6 bpd za wytrwałość i hard ducha. Dziękujemy też Fundacji ŻELAŻNY za organizację naszej strony ćwiczenia, a pozostałym ekipom za świetną postawę w obliczu tak licznej siły.
23 kwietnia – działania proobywatelskie: nasi koledzy zorganizowali stoisko pokazowe w ramach rekonstrukcji bitwy z czasów Powstania Styczniowego w m. Kluski.
26 kwietnia – działania proobywatelskie: zmiana banneru. Tym razem na fasadzie Muzeum w Praszce został umieszczony baner przypominający o święcie flagi. Czy Wy już wywiesiliście swoją flagę?
Standardowo nasi koledzy realizowali zajęcia sportowo-kondycyjne oraz organizacyjne. Faktem wartym odnotowania jest start naszego kolegi w 49 Maraton DĘBNO. Rozmienił 4 godziny. Gratulujemy!!! Nasze stowarzyszenie rozpoczęło kolejny etap projektu w ramach którego pozyskujemy specjalistyczny sprzęt i wyposażenie.

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony