Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

LIPIEC NA DWÓCH KIERUNKACH

   W dniach 03-05.07.2020 Sekcja PRO realizowała przedsięwzięcia na dwóch kierunkach jednocześnie:
03.07.2020 zrealizowano trening z technik linowych,
04.07.2020 nasi przedstawiciele zrealizowali działania w zakresie propagowania sportów strzeleckich. Przedsięwzięcie było realizowane w oparciu o strzelnicę w m. Rozterk,
05.07.2020 zrealizowano trening z technik linowych w ramach którego doskonalono techniki podejścia, przepinki i zjazdu. Po technikach linowych zrealizowano szkolenie wodne z wykorzystaniem pontonu. Przedsięwzięciu sprzyjał wysoki poziom wody oraz szybki nurt rzeki Warta. Wejście na ponton w mundurze, bez kontaktu z dnem nie było proste.
05.07.2020 dwóch naszych kolegów brało udział w zawodach strzeleckich w m. Skomlin. Ekchart: II lokata w pistolecie centralnego zapłonu oraz III lokata w strzelbie. Cichy II lokata w strzelbie.
Gratulujemy.

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony