Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

NA DWÓCH KIERUNKACH

   W dniach 23-25.02.2018 obywatele z Sekcji PRO realizowali przedsięwzięcia na dwóch kierunkach.W ramach pierwszego kierunku obywatele szkolili się w:
- piątek, gdzie przeprowadzono zajęcia z łączności, medycyny oraz test dopuszczający do strzelań,
- niedzielę, gdzie zrealizowano trening strzelecki.
W ramach drugiego kierunku obywatele zorganizowali kilkudniowy wypad w góry. Wypad miał charakter rodzinny z elementami szkoleniowymi. Obywatele doskonalili umiejętności z narciarstwa zjazdowego.

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony