Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

OPERACJA "ANODA-NOC" KOMUNIKATY

Komunikat nr 1
Otrzymaliśmy zgodę Nadleśnictwa Wieluń na organizację gry "Operacja ANODA-NOC".
W związku z powyższym uruchamiamy rejestrację.

Jednak zanim dokonasz zgłoszenia należy się zapoznać z informacjami zawartymi pod adresem http://miwopraszka.com/projekty/gra-terenowa.html
Pozwoli to lepiej zrozumieć na czym polega gra terenowa, a tym samym uniknąć udziału w przedsięwzięciu, które nie do końca odpowiada Twoim oczekiwaniom.
Gra terenowa „Operacja ANODA-NOC” jest skierowana do teamów 6-8 osobowych i polegać będzie na prowadzeniu działań bojowych w terenie kontrolowanym przez przeciwnika, w warunkach ograniczonej widoczności. Gra umożliwi sprawdzenie się teamów oraz poszczególnych ich członków w takich umiejętnościach jak:
- nawigowanie,
- przenikanie,
- łączność radiowa,
- prowadzenie walki ogniowej,
- prowadzenie obserwacji i wykrywanie przeciwnika,
- obliczanie odległości do celów,
- wyznaczanie azymutów do celów,
- sporządzanie meldunków sytuacyjnych,
- znajomość sprzętu uzbrojenia będącego na wyposażeniu wojsk lądowych FR,
- posługiwanie się sprzętem optoelektronicznym.
Jest również możliwość obsady dwóch pojazdów (łącznie do 10 ludzi).
Termin: 07-08 grudnia 2019 roku,
Planowany czas trwania: ok 12h
Miejsce: Gmina Pątnów i Rudniki.
Składka: 40zł/osobę,
Wiek uczestników: 18+
Ubezpieczenie: TAK
Pojazdy: TAK (zależy od tego, czy zostanie skompletowana obsada).
Zasady rejestracji:
1.
Zainteresowane teamy prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres operacjaanoda@wp.pl  
2. Zgłoszenia dokonuje dowódca/lider poprzez podanie swoich danych kontaktowych (numer telefonu), nazwy teamu oraz ilości ludzi w teamie. Wszelkie działania związane z rejestracją realizuje tylko dowódca/lider grupy.
3. Lider podaje też informację związaną z określeniem strony gry.
PATROL – team realizujący działania pieszo. Stan osobowy teamu od 6-8 ludzi.
OBSADA – team realizujący zadania w ramach obsady pojazdów opancerzonych. Stan osobowy teamu od 5 do 10 ludzi. Ilość miejsc mocno ograniczona! OBSADA JUŻ SKOMPLETOWANA!
4. Po zakończeniu rejestracji zostanie dokonana weryfikacja zgłoszeń i przesłana informacja o zakwalifikowaniu do udziału w grze.
5. Zakwalifikowany team otrzyma wytyczne, co do sposobu dokonania  opłaty składki uczestnika. Wysokość składki to 40 zł/osobę
6. Brak wpłaty składki w wyznaczonym terminie jest traktowany jako rezygnacja z udziału w grze „Operacja ANODA-NOC”
7. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 03.11.2019 o godzinie 24.00.

Zasady gry dostępne pod adresem: www.miwopraszka.com/operacja-anoda-noc.html
 

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony