Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

OPERACJA "ZACIĄG"

   W dniach 26-28.04.2019 Sekcja PRO stowarzyszenia Młodzi i Waleczni Obywatele zorganizowała grę terenową pod nazwą „Operacja ZACIĄG”. W grze brały udział dwie strony konfliktu, niebieska oraz czerwona. Zadaniem strony czerwonej była ochrona i obrona wyrzutni rakiet oraz elementów infrastruktury komunikacyjnej (mosty i wiadukty) w wyznaczonym terenie. Zadaniem strony niebieskiej było zdobycie dowodów (jeńcy, materiały zdjęciowe, dokumenty) na udzielane czerwonym wsparcie militarne przez czynniki zewnętrze oraz niszczenie elementów infrastruktury komunikacyjnej.
   Strona niebieska wydzieliła trzy elementy, które przenikały w rejon działania. Ogólnie pokonały po 40-45 km. W tym czasie w rejonie działał oddział partyzancki, który prowadził rozpoznanie rejonu. Rozpoznanie było prowadzone skutecznie, gdyż udało się ustalić położenie wyrzutni rakiet. Niestety partyzanci stracili dwa pojazdy w wyniku dekonspiracji oraz jednego człowieka, który został wyeliminowany w momencie próby zamachu na SD czerwonych. W wyniku prowadzonych działań czerwoni skutecznie unikali strat. Niestety niebiescy nie mieli tyle szczęści i jeden z oddziałów został wyeliminowany (w całości) w rejonie mostu na rzece Warta. Nie udała się też próba ataku na stanowisko wyrzutni rakietowej, w wyniku którego oddział niebieskich poniósł straty i wycofał się na punkt podjęcia. Całość zadań spadła na barki partyzantów. Oddział zaplanował zniszczenie mostu na rzece Warta przy użyciu pocisku sterowanego, naprowadzanego wiązką laserową. Dzięki zastosowanemu myleniu udało się zadanie wykonać bez strat. Następnie partyzanci zaplanowali atak na konwój dostarczający paliwo do rakiet. Niestety nie powiódł się pierwszy wariant, polegający na zastosowaniu ładunków wybuchowych z zapalnikiem czasowym w punkcie tankowania. Oddział przeszedł do wariantu zapasowego, czyli zasadzki na konwój. Tu warto przytoczyć fakt, że zasadzki były organizowane już kilkakrotnie. Tylko dzięki ciągłym zmianom trasy przez konwój nie doszły do skutku. Na szczęście dla partyzantów, w końcu udało się trafić. W wyniku zasadzki został zniszczony pojazd, a w trakcie przeszukania zdobyto dowody (zdjęcia) na zaangażowanie się strony zewnętrznej.
   Jako organizatorzy, Sekcja PRO pragnie podziękować wszystkim uczestnikom za udział oraz włożony w działania wysiłek i zaangażowanie. Operacja pozwoliła pokazać gdzie są granice możliwości poprawnego działania i jak łatwo można je osiągnąć, niekoniecznie prowadząc intensywne działania. My, jako Sekcja PRO, uzyskaliśmy bardzo ciekawe doświadczenia i wnioski w zakresie organizacji gry, co powinno pozwolić nam na lepsze przygotowywanie gier w przyszłości.
   Dziękujemy dowódcom stron w osobach Rico (Kraken Group) i Garłacz (Ranger Survival Club) za pracę włożoną w proces planowania i dowodzenia. Praca ciężka, żmudna i niedoceniana. Dziękujemy też grupie INFIDELS za wsparcie systemu łączności, dzięki któremu radia nie były zwykłym balastem. Dla informacji podamy tylko, że łączność pomiędzy SD strony czerwonej a SD organizatora była nawiązywana na dystansie ok. 10km.
   Pragniemy również podziękować Nadleśnictwu Wieluń (dzięki ich zgodzie gra mogła się odbyć), władzom gmin Pątnów (mogliśmy wykorzystywać obiekt, jakim jest most na rzece Warta) oraz Praszka (za udzielone wsparcie). Dziękujemy również firmie FIS Polan za udostepnienie sprzętu, jakim było podwozie wyrzutni rakietowej.

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony