Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

OPERACJA "ZWROT"

                W dniach 20-22.04.2018 Sekcja PRO stowarzyszenia Młodzi i Waleczni Obywatele zorganizowała i przeprowadziła grę terenową Operacja „ZWROT”. W grze brały udział trzy strony konfliktu:
- Federacja Południowa (niebiescy) – 57 ludzi,
- Sojusz Północny (czerwoni) – 37 ludzi,
- Zawiązek Zachodni (zieloni) – 8 ludzi.
Zadaniem czerwonych było przechwycenie zrzutu zawierającego nowoczesne źródło energii ISOSTAREX, Zrzut był dokonywany na terytorium niebieskich. Niebiescy nie byli świadomi realizowanej operacji. Zieloni będąc w posiadaniu informacji o planowanej operacji czerwonych mieli za zadanie przechwycenie zrzutu, uniemożliwienie czerwonym wykonania zadania, pozostać nie wykrytym tak dla czerwonych jak i niebieskich.
Niebiescy, jako pluton Obrony Terytorialnej, realizowali szkolenie zgrywające.
Wszystko toczyło się swoim torem do momentu wykrycia sił czerwonych przez niebieskich. W wyniku działań doszło do kontaktu ogniowego. Czerwoni ponieśli straty (zabici, ranni, i w niewoli), również niebiescy ponieśli straty (ranni i zabici). Zaistniała sytuacja pozwoliła niebieskim na uzyskanie informacji, które zmusiły dowódcę do postawienia nowego zadania: przeszukanie terenu celem przechwycenia zasobników z ISOSTAREXEM, wykrycia przeciwnika i w miarę możliwości jego likwidację. Niestety niebieskim nie udało się przechwycić jakiegokolwiek zasobnika z ISOSTAREXEM, natomiast doszło do kilku kontaktów w wyniku których stracono pojazd oraz ludzi. Czerwoni w godzinach nocnych przeprowadzili akcje bezpośrednią na wykryte stanowisko niebieskich w m. KLUSKI. Niestety obserwacja czerwonych przeoczyła ewakuację niebieskich, którzy udali się w punkt alarmowy, tym samym uderzenie trafiło w próżnię. Po akcji bezpośredniej czerwoni podjęli decyzję o udaniu się z przejętym materiałem do punktu podjęcia, skąd zostali ewakuowani na teren kontrolowany przez siły własne.
Działania toczyły się do godziny 07.00 dnia 22.04.2018.
Stan końcowy:
- Sojusz Północny (czerwoni) – przejął część zrzutu i przerzucił go na terytorium własne. Zadał straty przeciwnikowi(niebieskim), zmusił go do działań defensywnych, jednak sam został wykryty i poniósł straty.
- Zawiązek Zachodni (zieloni) – przechwycił część zrzutu i przerzucił go na terytorium własne, zadał straty czerwonym, jednak nie sparaliżował ich działania. Pozostał niewykryty dla czerwonych i niebieskich.
- Federacja Południowa (niebiescy) – wykryto przeciwnika i zadano mu straty, nie udało się przechwycić pojemników z ISOSTAREXEM. Poniesiono straty, jednak udało się uniknąć całkowitego rozbicia i pododdział zachował zdolność do działania.
                Jako organizatorzy pragniemy podziękować wszystkim ekipom za udział. Mamy nadzieję, że gra dostarczyła wielu doświadczeń, które pozwolą na doskonalenie technik działania w przyszłości.
Dla nas, jako organizatorów, wyzwaniem okazało się pojawienie nowych ekip, które dzięki dużemu doświadczeniu w grach asg wykazały się innym punktem widzenia na pewne zagadnienia. Jest to podstawa do doprecyzowania przez nas zagadnień organizacyjnych, aby na przyszłość uniknąć rozbieżności w interpretacji danych ustaleń.
                Na zakończenie pragniemy podziękować gminom PĄTNÓW i RUDNIKI, Nadleśnictwu WIELUŃ oraz POLICJI za zrozumienia dla naszej działalności, dzięki której gra mogła się odbyć w terenie ogólnodostępnym. Dziękujemy też grupie INFIDELS oraz firmie budowlanej HELIKON z Praszki za udzielone wsparcie logistyczne.
                Dla zainteresowanych mamy informację, że planujemy kolejną grę terenową. Gra przewiduje więcej możliwości wymiany ognia w krótszym czasie, jednym słowem kompania piechoty w natarciu. Informacje, w zależności od wypracowanej decyzji, po majówce. Przewidywany termin 24.06.2018. Czas trwania do 10h. A teraz zabieramy rodziny i całą ekipą jedziemy w Bieszczady.

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony