Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

PODSUMOWANIE ROKU 2015

W związku z końcem roku 2015 obywatele MIWO pozwalają sobie na małe podsumowanie roku i tak:
- STYCZEŃ, to udział w WOŚP w Praszce gdzie był realizowany pokaz dynamiczny. https://www.youtube.com/watch?v=PMnt4EODiL8&feature=youtu.be
Następnie obywatele brali udział w GF Point, gdzie najlepszą lokatę z grupy zajął Gery (7 miejsce) w kategorii PROFESIONAL. Natomiast pozostali startujący zajęli:
- LUTY, miesiąc upłynął na szkoleniach oraz szkoleniu kandydatów.
- MARZEC, ten miesiąc upłynął po znakiem szkoleń terenowych z taktyki zielonej oraz szkolenia kandydatów. Jednak najwięcej wrażeń dostarczył ostatni miesiąc marca i udział w grze FALKENHORST. Temat zanany więc nie rozwijamy zagadnienia.
- KWIECIEŃ, to miesiąc gdzie obywatele doskonalili taktykę CQB oraz działanie z wykorzystaniem pojazdu opancerzonego.
- MAJ, to miesiąc szkoleń z pojazdami. Zrealizowano szkolenie z chłopakami z EJS Olesno. Przeprowadzono wiosenną edycję testu sprawnościowego. Obywatele wzięli też udział w grze zorganizowanej przez chłopaków z Infidels z Wrocławia.
- CZERWIEC, tu jak zwykle pokaz dla dzieciaków z okazji ich święta. Następnie pokaz w m. Mokrsko gdzie obywatele mieli okazje poznać chłopaków ze Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej. Pozostały czas to treningi i szkolenia z pojazdami. Głównym przedsięwzięciem było szkolenie grupy działającej na pojazdach zorganizowane przez obywateli we współpracy z Infidels z Wrocławia.
- LIPIEC, głównym elementem tego miesiąca był wyjazd na CA 2015 do m. Orzysz. Wyjazd wspólnie z chłopakami z Infidels. Wypad na pokładzie pojazdów Honker dostarczył wielu różnych wrażeń.
Drugim wydarzeniem, był fakt, ze grupa przekształciła się w Stowarzyszenie Młodzi I Waleczni Obywatele. Faktem wartym odnotowanie jest to, że pozostałe week end-y upłynęły obywatelom pod znakiem technik linowych i skałek.
- SIERPIEŃ, to szkolenie z technik linowych, szkolenie z użyciem pontonów oraz szkolenia medyczne dla obywateli i kandydatów.
- WRZESIEŃ, ten miesiąc upłynął pod znakiem szkoleń linowych i szkoleń dla kandydatów. Na koniec miesiąca obywatele wzięli udział w grze o charakterze MilSim na terenie Gór Kaczawskich.
- PAŹDZIERNIK, w tym miesiącu obywatele zrealizowali wraz z chłopakami z Infidels szkolenie w ramach taktyki CQB, szkolenie zintegrowane dla kandydatów oraz szkolenie z technik linowych na obiekcie „FASADA”.
- LISTOPAD, to miesiąc pod znakiem ostatniego etapu projektu polegającego na tym, aby most w m. Praszka otrzymał imię żołnierza, który go wysadził 01.09.1939 roku czyli Józefa Góreckiego. Udało się!
A tak poza tym, to obywatele szkolili się w strzelaniu z broni ostrej, medycyny oraz nawigacji. Był to też ostatni etap przygotowań kandydatów do egzaminu końcowego. Obywatele wzięli też udział, wraz z chłopakami z Infidels, w grze taktycznej w m. Raszówka.
- GRUDZIEŃ, to miesiąc w którym nastąpiły duże zmiany w składzie osobowym. Z szeregów stowarzyszenia wystąpili Kopernik, Belami i Tacyt. Natomiast kandydaci Ekchart i Kajet, zaliczając pozytywnie test kończący okres kandydacki, zostali przyjęci w szeregi członków stowarzyszenia. Obywatele brali udział w wigilii organizowanej przez harcerzy w m. Wieluń. Grudzień to miesiąc kończący planowanie przedsięwzięć na rok 2016.

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony