Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

PODSUMOWANIE ROKU 2023

     Rok 2023 mamy za sobą. Był to rok, w którym nastąpiło kilka ważnych zmian:
- dotychczasowy Lider Sekcji PRO zrezygnował z pełnienia funkcji, aby mieć więcej czasu na realizację obowiązków członka Zarządu Stowarzyszenia,
- mamy największą w historii liczbę kandydatów. Oby udało im się zostać członkami Sekcji PRO,
- rozpoczęła się zmiana pokoleniowa w Sekcji PRO,
- nastąpiła zmiana osoby odpowiedzialnej za organizację gry terenowej „ANODA”,
Zmiany powinny przełożyć się na większą aktywność w roku 2024. Ale czy to się uda? Pytanie nabiera znaczenia jeśli spojrzymy co zostało zrealizowane w roku 2023: 
STYCZEŃ: szkolenia z SERE dla kandydatów, taktyka i nawigacja oraz szkolenie ogniowe.
LUTY: szkolenie ogniowe, górskie, SERE A, szkolenie medyczne
MARZEC: to głównie szkolenie taktyczne z wykorzystanie m pojazdów, szkolenie ogniowe, trening medyczny oraz gra terenowa „PILOT II”. Ważnym przedsięwzięciem było szkolenie minerskie.
KWIECIEŃ:  to standardowo udział w zawodach strzeleckich, działanie w warunkach ograniczonej widoczności z wykorzystaniem optoelektroniki, taktyka i udział w ćwiczeniu „PUSTYNIA 23”.
MAJ: to integracyjny wyjazd rodzinny w góry, test sprawnościowy,  wsparcie WP w realizacji ćwiczeń oraz udział w zabezpieczeniu imprezy „ Gwiazdy kontra WP”. Rozpoczęto też cykl treningów medycznych w ramach przygotowania do udziału w zawodach taktyczno-medycznych MEDCON ONE.
CZERWIEC:  to organizacja gry terenowej „ANODA V DZIEŃ”, kajakowy spływ rodzinny i główne przedsięwzięcie wyjazdowe, jakim był udział naszych kolegów w zawodach MEDCON ONE. Nasi koledzy, w zespole mieszanym z chłopakami z grupy RANGER zajęli II miejsce.
LIPIEC: to miesiąc pod znakiem organizacji akcji letniej dla dzieciaków no i udział w zawodach strzeleckich. Realizowano też szkolenie taktyczne oraz z technik linowych.
SIERPIEŃ: to sezon urlopowy, ale mimo to zorganizowaliśmy zajęcia z topografii i nawigacji, technik linowych oraz szkolenie medyczne za wykorzystaniem nowo zakupionych trenażerów medycznych.
WRZESIEŃ: główny wysiłek szkoleniowy skierowany był na techniki linowe. Jego zwieńczeniem był udział naszych kolegów w egzaminie na Wojskową Odznakę Górską II klasy. Nie udało się zaliczyć. Nie rezygnujemy, podejście w 2024 roku. Standardowo szkolenie ogniowe, taktyka. Nasi koledzy brali udział w  terenowej grze taktycznej AEGIS. Ważnym wydarzeniem było ukończenie testu końcowego dla kandydata. Wynik pozytywny, tym samym Pabi został pełnoprawnym członkiem Sekcji PRO.
PAŹDZIERNIK: rozpoczęto jesienną edycję testu sprawnościowego oraz przygotowania do zawodów taktyczno-medycznych WINTERTUDE 23, czyli medycyna rządzi. Sekcja PRO brała udział w jesiennej edycji ćwiczenia z wojskiem „PUSTYNIA”.
LISTOPAD:  to przede wszystkim szkolenia medyczne, udział w zawodach strzeleckich oraz udział w terenowej grze taktycznej „GOLIAT III”.
GRUDZIEŃ: to ostatni i bardzo aktywny miesiąc roku 2023. Udział w zawodach taktyczno-medycznych WINTERTUDE 23. Zaraz potem udział w zawodach strzeleckich, następnie zajęcia z taktyki i na koniec roku udział w terenowej grze taktycznej „ME AND ENEMY”
       Oby rok 2024 okazał się intensywnym w działaniach i merytorycznym w szkoleniu.
 

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony