Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

GRA TERENOWA WŁASNYCH MOŻLIWOŚCI

  "Gra terenowa własnych możliwości" jest efektem zakwalifikowania się naszego projektu do programu jakim jest Ogólnopolski Konkurs Grantowy Równać Szanse 2016. Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.
"Gra terenowa własnych możliwości" jest trwającym 15 miesięcy przedsięwzięciem, w ramach którego młodzież ponadgimnazjalna może zrealizować szereg warsztatów z takich tematów jak:
- udzielanie pomocy medycznej;
- nawigowanie i topografia;
- ćwiczenia fizyczne w ramach crossfitu;
- SURVIVAL;
- podstawowe techniki linowe.
Dodatkowo uczestnicy zrealizują wycieczki oraz spotkania z ekspertami w kilku dziedzinach.
   W miesiącu wrześniu 2016 roku rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach których uczestnicy zapoznali się z podstawowymi kwestiami pomocy medycznej. Podsumowaniem było szkolenie z ekspertem, który posiada duże doświadczenie z zakresu ratownictwa pola walki. Ponadto odbył się wyjazd w Góry Opawskie, którego celem było wejście na szczyt Biskupia Kopa.
   W miesiącu październiku 2016 roku rozpoczęły się zajęcia z terenoznawstwa. Uczestnicy projektu zapoznali się z podstawami pracy na mapie topograficznej. Kolejnymi zagadnieniami były marsze na azymut, tak w dzień jak i w nocy.
   W grudniu 2016 roku uczestnicy programu wzięli udział w grze terenowej, w ramach której mogli sprawdzić swoje umiejętności, jakie nabyli podczas warsztatów. Następnie podzielili się swoimi umiejętnościami z koleżankami i kolegami ze szkoły organizując pokaz udzielania pierwszej pomocy.
   W styczniu 2017 roku rozpoczęty został kolejny temat w ramach projektu "Gra Terenowa Własnych Możliwości". Tym razem na warsztat poszła kondycja uczestników. W związku z tym, że wyłoniła się grupa mocno zainteresowanych zajęciami w dłuższym czasie, niż przewiduje harmonogram projektu, zajęcia kondycyjne odbywały się ponadplanowo w miesiącu kwietniu. Natomiast w miesiącu marcu zmierzyli się z przedsięwzięciem jaki była organizacja kolejnego pokazu. Tym razem dla uczniów Zespołu Szkół przy ulicy Kaliskiej w Praszce.
   Od dnia 21.04.2017 uczestnicy warsztatów rozpoczęli nowy temat zajęć, jakim jest SURVIVAL. W ramach zajęć uczestnicy zapoznali się z technikami rozpalania ogniska, a następnie w ramach gry terenowej uczestnicy przećwiczyli unikanie.
   W dniach 20-21.05.2017 uczestnicy projetku zarealizowali warsztaty z SURVIVALU. Warsztaty trwały prawie 24 h. Ekspert, prowadzący zajęcia przeprowadził szkolenie teoretyczne i praktyczne z zagadnień takich jak:
- rozpalanie ognia i związane z tym kwestie,
- budowa schronienia i związane z tym kwestie.
Dodatkowo zostało poruszonych wiele kwestii, których znaczenia dla tematu szkolenie nie byi świadomi.
Faktem wartym odnotowania jest to, że ekspert posiada bogate doświadczenie z wszystkich stref klimatycznych poparte praktyką.
Dnia 22.06.2017 uczestnicy projektu wzięli udział w kolejnych warsztatach z SURVIVALU. Temat zagadnienia: pozyskiwanie i uzdatnianie wody do picia.
   Uczestnicy zapoznali się z możliwościami pozyskiwania wody w środowisku środkowoeuropejskim, gdzie większym problemem jest zdatność wody do picia niż jej dostępność. Następnie uczestnicy warsztatów uzdatniali wodę poprzez przegotowanie. Za naczynia służyły najczęściej spotykane śmieci, czyli butelki PET oraz puszki po napojach. Zajęcia potwierdziły, że wodę można zagotować w plastykowej butelce na wolnym ogniu. Czas operacji dla 1,5l wody w plastykowej butelce, 15 minut. Czas dla 0,33l wody w puszcze aluminiowej, 8 minut.
   Cały czas trwają przygotowania do 2-dniowego wyjazdu, który odbędzie się w dniach 30.06-01.07.
Mamy wrzesień 2017, uczestnicy projektu w dniu 01.09.2017 przeprowadzili grę terenową w ramach tematu jakim jest SURVIVAL. Gra nocna polegała na uciekaniu i unikaniu. Jednym słowem uczestnicy projektu w wyznaczonym czasie, na wyznaczonym terenie nie mogli dać się złapać pościgowi. Faktem wartym odnotowanie było to, że pogoda nie rozpieszczała. Lało i zimno było:)
W dniu 07.09.2017 rozpoczęły się warsztaty w ostatnim już temacie jakim są techniki linowe. Uczestnicy zajęć zapoznali się z podstawowym sprzętem oraz technikami klarowania lin.
W dniu 01.10.2017 zakończyły się zajęcia z tematu Techniki Linowe. Uczestnicy warsztatów nauczyli się wiązać podstawowe węzły, sprawdać i klarować liny. Na zakończenie uczestnicy warsztatów praktyczne wykonali zjazdy na linie w wysokości ok. 10 metrów.

 

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony