Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

PROJEKT HONKER

   Po kilku latach swej działalności obywatele wypracowali cele do których konsekwentnie i w miarę swoich możliwości dążą. Jednym z celów, który pojawił się w corocznym planowaniu obywateli na dany rok było nabycie pojazdu. Analizowano wiele wariantów, zaczynając od buggy a kończąc na Żuku. Ostatecznie zostały wypracowane dwa warianty, w których pojazdy powinny spełniać następujące wymogi:
wariant A (ekonomiczny)
- pojazd nie zarejestrowany (tylko do poruszania się poza drogami publicznymi);
- pojazd mogący zabrać od 6 do 12 osób;
- pojazd musi umożliwiać prowadzenie ognia z jego pokładu;
- pojazd musi być wyposażony w obrotnicę do mocowania km;
- pojazd musi mieć możliwość montażu radiostacji pokładowej;
- pojazd musi mieć na tyle wysoki prześwit, aby w miarę swobodnie poruszać się po drogach gruntowych oraz w lekkim terenie.
   W tym wariancie obywatele rozważali nabycie pojazdu marki Tarpan lub Żuk.
wariant B
- pojazd zarejestrowany;
- pojazd mogący zabrać od 6 do 9 osób w wersji transportowej;
- pojazd musi umożliwiać prowadzenie ognia z jego pokładu;
- pojazd musi być wyposażony w obrotnicę do mocowania km. lub możliwość jej mocowania;
- pojazd musi mieć możliwość montażu radiostacji pokładowej;
- pojazd musi mieć napęd 4x4 aby swobodnie poruszać się po drogach gruntowych raz w terenie;
   W tym wariancie w grę wchodził już tylko pojazd marki Tarpan Honker.

   W roku 2012 obywatele nabyli pierwszy pojazd Tarpan Honker, który przeszedł remont kapitalny. Natomiast w 2013 roku obywatele dysponowali już drugim pojazdem tego typu.
   Oba pojazdy przeszły modernizację, która umożliwia ich szybką przemianę na pojazd patrolowo-bojowy zbliżony do modelu Honker Skorpion. W tej wersji pojazdy umożliwiają grupie realizowanie zadań o dużej mobilności bez obniżenia zdolności ogniowych sekcji w trakcie przemieszczania. Dodatkowo pojazdy (bez względu na wariant) zdecydowanie podnoszą atrakcyjność taktycznych gier terenowych oraz dają zupełnie nowe możliwości w ich organizacji.
   Na chwilę obecną, to jest rok 2017, pojazdy są poddawane ciągłej modyfikacji wynikającej z doświadczeń jakie są nabywane w trakcie gier z ich udziałem.
 

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony