Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

RWT JASTRZĘBIE

   Trochę po czasie, ale zgodnie z obietnicą, umieszczamy któtką relację z naszego pobytu w RWT Jastrzębie. Dnia 23.03.2018 członkowie stowarzyszenia Młodzi i Waleczni Obywatele mieli okazję odwiedzić jedną z jednostek 4 RBLog. A dokładnie RWT Jastrzębie. W ramach wsparcia jakie SZRP udzielają organizacjom pozarządowym, a szczególnie tym o charakterze proobronnym. Nasi członkowie zapoznali się z możliwościami i zakresem obowiązków jakie spoczywają na RWT Jastrzębie. W ramach kilkugodzinnego pobytu na terenie jednostki obywatele z MIWO mieli okazję zapoznać się z budową różnych konstrukcji broni strzeleckiej (wraz z praktycznym składaniem i rozkładaniem), sprzętem pancernym, artyleryjskim, optoelektronicznym, uzbrojeniem przeciwpancernym. Tu była okazja do skorzystania z trenażerów, gdzie każdy z uczestników zaliczył trafienie w pojazd z ppk.
Członkowie stowarzyszenia pragną podziękować kadrze oraz pracownikom cywilnym za udzielone wsparcie. 
   Faktem wartym odnotowania jest to, że w sierpniu wybieramy się na COZ w OSPWL Wędrzyn.
Natomiast aktualnie przygotowujemy sie do wyjazdu na MA2018. W tym roku (wraz z INFIDELS) wystawiamy QRF oraz sztab jednej ze stron gry.

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony