Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

SZKOLENIE TiN

   W dniu 16.03.2018 Sekcja PRO przeprowadziła kolejne szkolenie z zakresu znajomości sprzętu uzbrojenia. Po szkoleniu został przeprowadzony trening strzelecki.
   Dnia 18.03.2018 Sekcja PRO przeprowadziła szkolenie z TiN dla kolegów z grupy INFIDELS. Szkolenie składało się części teoretycznej oraz praktycznej. W ramach części praktycznej szkoleni wykonali marsz wg. mapy topograficznej. Marsz odbywał się w warunkach taktycznie atrakcyjnych: śnieg, temperatura ok -5°C oraz silny wiatr. Warunki nie ułatwiały pracy na mapie, a nawiany śnieg potrafił zaskoczyć maszerujących swą głębokością.
Uczestnicy szkolenia składają podziękowania dla Gminy Rudniki za bezpłatne udostępnienie pomieszczenia konferencyjnego.
   Faktem wartym odnotowania jest to, że szkolenia są realizowane zgodnie z przyjętym Programem Szkolenia Sekcji PRO oraz Planem Rocznym, określającym kierunki działania sekcji. I zgodnie z tym planem, już 23.03.2018 kolejne szkolenie z budowy broni strzeleckiej.
 

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony