Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE

   W dniu 06.05.2018 członkowie stowarzyszenia Młodzi I Waleczni Obywatele zorganizowali uroczystość odsłonięcia obelisku upamiętniającego wysadzenie mostu granicznego, a dokładnie wykonawcy tego zadania, którym był ówczesny kapral WP Józef GÓRECKI. Uroczystość była końcowym elementem projektu „MOST 1939” realizowanego przez stowarzyszenie.
   W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, przedstawiciele Straży Granicznej oraz Wojska Polskiego. Zawitali również przedstawiciele duchowieństwa. Honorowym gościem był syn Józefa Góreckiego, Pan Stanisław Górecki, który wraz z rodziną przyjechał z Brzegu. Aktu odsłonięcia obelisku dokonał Burmistrz Praszki wraz ze Starostą Oleskim oraz Panem Stanisławem Góreckim. Po odsłonięciu złożono kwiaty oraz wygłoszono krótkie przemówienia. Pan Stanisław Górecki podziękował wszystkim mieszkańcom Praszki za pamięć o ojcu i tak szczególne uhonorowanie jego czynu.
Po uroczystości miejscowe media zbierały materiały do relacji, a goście oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta mogli się zapoznać z wyposażeniem i uzbrojeniem, które było prezentowane przez Straż Graniczną, Stowarzyszenie Historyczne Bataliony Obrony Narodowej z Wielunia oraz  stowarzyszenie MIWO.
   Członkowie stowarzyszenia Młodzi I Waleczni Obywatele pragną podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu MOST 1939, a tym samym doprowadzeniu do tego, że most nosi imię ppor. Józefa Góreckiego, a ustawiony kamień swą masą pieczętuje ten fakt.

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony