Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

WOG III

   Miesiąc wrzesień upłynął pod znakiem przygotowań i uczestnictwa w egzaminie na WOG III stopnia.
Wojskowa Odznaka Górska 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, zwana dalej „odznaką”, ma na celu popularyzowanie sportów górskich zarówno wśród żołnierzy jak i sympatyków wojsk górskich oraz podnoszenie kwalifikacji i umiejętności w szczególności:
- wspinaczki górskiej;
- ratownictwa wysokogórskiego;
- kondycji marszowej;
- umiejętności narciarskich.
Prawo do startu mają żołnierze i sympatycy wojska którzy:
- ukończyli 18 rok życia;
- będą przestrzegać regulaminu i szczegółowych warunków określonych przez komisję kwalifikacyjną;
- podpiszą zapoznanie się z warunkami bezpieczeństwa i oświadczenie uczestnictwa;
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO ZDOBYCIA
POSZCZEGÓLNYCH STOPNI WOJSKOWEJ ODZNAKI GÓRSKIEJ 21 BSP
Zdobywanie wszystkich stopni odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap zawiera elementy wspinaczki i ratownictwa wysokościowego, drugi etap stanowi marsz po określonej trasie. Do uzyskania odznaki konieczne jest ukończenie obu etapów jednorazowo. Nieukończenie kwalifikacji nie dyskwalifikuje z uczestnictwa w kolejnych kwalifikacjach w późniejszych terminach. W kwalifikacjach na poszczególne stopnie odznaki nie ma ograniczeń i podziału ze względu na wiek oraz płeć.
Wojskowa Odznaka Górska 21 BSP III stopnia – brązowa.
   W dniach 27-29 września trzech naszych kolegów wraz z około trzema setkami kandydatów z całej polski i nie tylko, wzięło udział w tym przedsięwzięciu. O ile część techniczna nie sprawiła naszym kolegom szczególnych problemów, to już przebieżka po Bieszczadach potrafiła dać do myślenia. Tym bardziej, że pogoda też nie była rekreacyjna. Najcięższy, z punktu widzenia naszych kolegów, był odcinek na połoninach. Tam właśnie pogoda, a szczególnie wiatr (bo jak powszechnie wiadomo wiatr jest najgorszy) dał się we znaki.
No ale udało się, czego naszym kolegom gratulujemy! Gratulujemy też wszystkim pozostałym uczestnikom egzaminu. Pragniemy też podziękować organizatorom, bez których ciężkiej pracy nie byłoby możliwe zorganizowanie takiego przedsięwzięcia.
   Dodatkowo w miesiącu wrześniu zostały zrealizowane następujące zagadnienia:
- 02 września, kondycja – nasz kolega brał udział w Biegu od zmierzchu do świtu, śladami gen. Nila pokonując dystans 46 km,
- 03 września, ZiG – szkolenie z technik linowych w ramach przygotowania do WOG III,
- 04 września, kondycja – nasi koledzy brali udział w biegu Praszkowska 13,
- 04 września, szkolenie ogniowe – udział w zawodach strzeleckich w m. Okręglica,
- 09 września, ZiG – szkolenie z technik linowych w ramach przygotowania do WOG III,
- 11 września, inne – udział w Pikniku Weterana w m. Prosna, gdzie prezentowaliśmy nasze wyposażenie,
- 18 września, taktyka – szkolenie z zagadnień walki w pomieszczeniach. Temat realizowany w oparciu o obiekt Kordon,
- 23 września, ZiG – szkolenie ze wspinaczki skałkowej,
- 25 września, ZIG – szkolenie z technik linowych.
Dodatkowo zrealizowano szereg TMK 10 oraz treningów wspinaczkowych.

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony