Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

KANDYDAT

   Jest to opcja skierowana do osób, które są zainteresowane wejściem w  struktury Sekcji PRO i nie mają ograniczenia wynikającego z bariery wieku. Okres kandydacki trwa minimum 6 miesięcy.

Aby zostać Kandydatem do Sekcji PRO należy spełnić następujące warunki:
- niekaralność zainteresowanego;
- ukończony 21 rok życia w momencie przystąpienia do egzaminu kończącego okres kandydacki;
- zainteresowany musi się zapoznać i zaaprobować warunki bezpieczeństwa;
Po spełnieniu warunków wstępnych, zainteresowany bierze udział w 5 szkoleniach i dopiero wtedy podejmuje decyzję o kontynuacji szkolenia.
Jeśli zainteresowany podtrzymuje decyzję o uczestnictwie w szkoleniach, a członkowie sekcji PRO zaakceptują zainteresowanego, zostaje członkiem Sekcji Szkolnej ze statusem KANDYDAT. Zostają dopełnione kwestie formalne (oświadczenia, zgody itp.).
Członek Sekcji Szkolnej KANDYDAT w ciągu 1 miesiąca czasu od dopełnienia kwestii formalnych musi spełnić poniższe warunki sprzętowe:
- członek Sekcji Szkolnej KANDYDAT musi posiadać okulary/gogle ochronne rekomendowane przez Sekcję PRO. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia wytrzymałości sprzętu ochrony wzroku poprzez oddanie do niego strzałów z replik. W przypadku trwałego uszkodzenia sprzętu w czasie testu nie ponosimy odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia;
- członek Sekcji Szkolnej KANDYDAT musi posiadać replikę asg. Replika zgodna z ustaleniami Sekcji PRO;
- członek Sekcji Szkolnej KANDYDAT musi posiadać maskę ochronną twarzy. Model maski rekomenduje Sekcja PRO;
- członek Sekcji Szkolnej KANDYDAT musi posiadać mundur (bluza, spodnie, kapelusz) zgodny w wytycznymi sekcji PRO.
Okres kandydacki kończony jest egzaminem, po którym kandydaci mogą zostać członkami sekcji PRO.

W ramach egzaminu końcowego oceniane są:
- postawa kandydata przez cały okres kandydacki (frekwencja, zaangażowanie itp.);
- wyszkolenie strzeleckie,
- sprawność fizyczna, zgodnie z regulaminem testu sprawnościowego;
- wyszkolenie z zakresu taktyki, medycyny pola walki, łączności oraz topografii.
Pozytywne zaliczenie testu końcowego nie jest jednoznaczne z wejściem do Sekcji PRO. Ostateczna decyzja należy do członków Sekcji PRO, którzy poprzez głosowanie podejmują decyzję o przyjęciu lub nie danego kandydata. Decyzja o przyjęciu musi być jednogłośna!

   Z doświadczenia wiemy, że decyzję o uczestnictwie w szkoleniach trzeba dobrze przemyśleć i mieć pełną świadomość tego czego się podejmujemy. W ten sposób unikniemy sytuacji kiedy przyjemność zamienia się w uciążliwość.
Pragniemy też uświadomić zainteresowanym, że to Wy przychodzicie do nas i to Wy musicie pokazać, że Wam zależy. I to nie jeden raz! Inaczej szybko się rozstaniemy.

Zainteresowani mogą się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną pod adresem sztab@miwopraszka.com

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony