Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

SEKCJA SZKOLNA

   Sekcja Szkolna, jest to opcja skierowana do młodzieży, która jest zainteresowana uczestnictwem w naszych szkoleniach, ale ze względu na wiek nie ma możliwości wejścia w struktury Sekcji PRO.

Aby zostać członkiem Sekcji Szkolnej zainteresowany musi spełnić następujące warunki wstępne:
- niekaralność zainteresowanego;
- zainteresowany musi posiadać ukończone 18 lat i legitymować się dowodem osobistym;
- zainteresowany może posiadać ukończone 16 lat, musi jednak posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych,
- mieć wyznaczonego pełnoletniego opiekuna, który bierze udział w szkoleniach Sekcji PRO;
- zainteresowany musi się zapoznać i zaaprobować warunki bezpieczeństwa;
Po spełnieniu warunków wstępnych, zainteresowany bierze udział w 5 szkoleniach i dopiero wtedy podejmuje decyzję o kontynuacji szkolenia.

Jeśli zainteresowany podtrzymuje decyzję o uczestnictwie w szkoleniach zostaje członkiem Sekcji Szkolnej.
Ostateczna decyzja o przyjęciu do Sekcji Szkolnej należy do członków Sekcji PRO.
Po spełnieniu warunków zostają dopełnione kwestie formalne (oświadczenia, zgody itp.).
Członek Sekcji Szkolnej po spełnieniu kwestii formalnych ma 1 miesiąc czasu na spełnienie poniższych warunków sprzętowych:
- członek Sekcji Szkolnej musi posiadać okulary/gogle ochronne rekomendowane przez Sekcję PRO; Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia wytrzymałości sprzętu ochrony wzroku poprzez oddanie do niego strzałów z replik. W przypadku trwałego uszkodzenia sprzętu w czasie testu nie ponosimy odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia;
- członek Sekcji Szkolnej musi posiadać replikę asg. Replika musi być zgodna z ustaleniami Sekcji PRO;
- członek Sekcji Szkolnej musi posiadać maskę ochronną twarzy. Model maski rekomenduje Sekcja PRO;
- członek Sekcji Szkolnej musi posiadać mundur (bluza, spodnie, kapelusz) zgodny w wytycznymi sekcji PRO.
Z doświadczenia wiemy, że decyzję o uczestnictwie w szkoleniach trzeba dobrze przemyśleć i mieć pełną świadomość tego czego się podejmujemy. W ten sposób unikniemy sytuacji kiedy przyjemność zamienia się w uciążliwość.
Pragniemy też uświadomić zainteresowanym, że to Wy przychodzicie do nas i to Wy musicie pokazać, że Wam zależy. I to nie jeden raz! Inaczej szybko się rozstaniemy.

Zainteresowani mogą się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną pod adresem sztab@miwopraszka.com

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony