Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

TEST SPRAWNOŚCIOWY

   Obywatele w ramach dbania o kondycję fizyczną przeprowadzają dwa razy w roku test sprawnościowy. Jest to forma weryfikacji kondycji fizycznej danego obywatela, która pomaga określić poziom kondycji oraz kierunki na które należy położyć nacisk w treningach. Test sprawnościowy jest też elementem weryfikacyjnym dla kandydatów do Sekcji PRO.
 
REGULAMIN TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO
sekcji PRO Stowarzyszenia Młodzi I Waleczni Obywatele (MIWO)

1. Test sprawnościowy Sekcji PRO organizowany jest dwa razy w roku. Na wiosnę oraz jesień.
2. Członkowie Sekcji PRO zobowiązani są przystąpić, do testu sprawnościowego,
3. Kandydaci na członka Sekcji PRO zobowiązani są przystąpić do każdej edycji egzaminu w trakcie okresu próbnego,
4. Kandydaci na członka Sekcji PRO muszą na koniec okresu próbnego zaliczyć, na ocenę co najmniej dostateczną, każdą dyscyplinę wchodzącą w zakres testu,
5. Sesja egzaminacyjna trwa 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia pierwszego testu w danej sesji. W tym okresie musi też odbyć się poprawka, jeżeli takowa potrzeba wystąpi,
6. Test uważa się za zaliczony, jeżeli średnia sumy ocen z poszczególnych konkurencji jest co najmniej dostateczna (3,0). Nie dotyczy sytuacji określonej w pkt. 4,
7. Jeżeli członek Sekcji PRO nie zaliczy testu, to ma prawo do poprawki. Przystępuje wtedy do całego testu, nawet jeżeli poprawia wynik tylko z jednej konkurencji. Liczą się wtedy tylko oceny uzyskane na poprawce,
8. Członek Sekcji PRO może nie podejść do testu, ale musi podać usprawiedliwienie, które zostanie zaaprobowane przez lidera sekcji i jego zastępcę. Lider i jego zastępca może nie podejść do testu, ale musi podać usprawiedliwienie, które zostanie zaaprobowane przez członków Sekcji PRO,
9. Jeżeli członek Sekcji PRO nie zaliczy testu sprawnościowego na ocenę pozytywną, to traci prawo do uczestnictwa w wyjazdowych grach terenowych sekcji. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmują członkowie sekcji przez głosowanie,
10. W przypadku nie zaliczenia którejkolwiek konkurencji na ocenę pozytywną, członek Sekcji PRO, który jej nie zaliczył, zobowiązany jest do wpłacenia na rzecz stowarzyszenia kwoty … zł za każdą niezaliczoną konkurencję,
11. W przypadku nie podejścia do testu sprawnościowego członka Sekcji PRO, członek Sekcji PRO zobowiązany jest do dobrowolnej wpłaty … zł na rzecz stowarzyszenia.
12. Punkty mówiące o opłatach nie dotyczą kandydatów na członka Sekcji PRO,
13. Dyscypliny wchodzące w skład testu to:
- podciąganie na drążku nachwytem. W dolnym położeniu ćwiczącego, ramiona w łokciach wyprostowane. W górnym położeniu broda ćwiczącego musi się znaleźć powyżej drążka,
- uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej, w momencie ugięcia stawy barkowe muszą się znajdować co najmniej na linii stawów łokciowych lub poniżej. Sylwetka wyprostowana - tzn. barki, biodra i kostki stóp stanowią linię prostą. Ćwiczenie wykonuje się bez zatrzymania.
- skłony leżąc w przód (brzuszki) czasie 2 minut. Dłonie zaplecione z tyłu głowy. W pozycji leżąc dotykamy zaplecionymi dłońmi podłoża. W położeniu górnym łokcie ćwiczącego dotykają kolan,
- bieg 10x10. Bieg wahadłowy wokół tyczek. Jeśli biegnący potrąci tyczkę i ta się przewróci, to zmuszony jest do przerwania i poprawienia biegu od początku,
- marszobieg na dystansie 3000 metrów,
gdzie ugięcia ramion można stosować zamiennie z podciąganiem na drążku,
14. W ramach testu sprawnościowego obowiązują następujące normy wiekowe
1) grupa I - do 25 lat;
2) grupa II - od 26 do 30 lat;
3) grupa III - od 31 do 35 lat;
4) grupa IV - od 36 do 40 lat;
5) grupa V - od 41 do 45 lat;
6) grupa VI - od 46 do 50 lat;
7) grupa VII - od 51 do 55 lat;
8) grupa VIII - powyżej 55 lat.
Przynależność do danej grupy wiekowej ustala się przez odjęcie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian sprawności fizycznej, roku urodzenia członka/kandydata Sekcji PRO,
15. Normy zawiera załącznik do regulaminu,
16. Normy z testu oraz konkurencje mogą zostać zmienione poprzez głosowanie wszystkich członków Sekcji PRO, którzy mają zaliczony ostatni test sprawnościowy. Decyduje zwykła większość.
17. Test sprawnościowy organizuje, nadzoruje i odbiera lider Sekcji PRO, jego zastępca lub wybrani członkowie Sekcji PRO.
 

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony