Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

OPERACJA "ZACIĄG" - KOMUNIKATY

Komunikat 06/19 Operacja Zaciąg
1. Strony gry są w fazie planowania. Dowódcy opracowują plany działania.
2. Biorąc pod uwagę fakt, że kilka osób się wykruszyło ogłaszamy drugi pobór.
Ilość miejsc: ograniczona,
Strona gry: CZERWONA (tylko)
Zasady rejestracji zgodnie z poniższym opisem:
Zasady rejestracji:
1. Zainteresowany uczestnictwem w grze (preferowane są zorganizowane grupy w sile 6-10 ludzi)  musi się zarejestrować poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: operacjazaciag@wp.pl  Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 21.04.2019 o godzinie 24.00. TYLKO STRONA CZERWONA!
2. Zgłoszenie indywidualne musi zawierać następujące informacje: imię nazwisko, ksywka, adres e-mail, numer telefonu oraz określenie strony gry.
3. Zgłoszenie grupowe musi zawierać następujące informacje: imię nazwisko, ksywka, określenie strony gry, nazwa ekipy/grupy. Dowódca/lider musi podać adres e-mail oraz numer telefonu. Przy zgłoszeniu grupowym wszelkie działania związane z rejestracją realizuje tylko dowódca/lider grupy.
4. Po zakończeniu rejestracji zostanie dokonana weryfikacja zgłoszeń i przesłana informacja o zakwalifikowaniu do udziału w grze terenowej „Operacja ZACIĄG”.
5. Zakwalifikowana grupa/uczestnik gry otrzyma wytyczne, co do sposobu dokonania  opłaty składki uczestnika. Wysokość składki to 69 zł.
6. Brak wpłaty składki w wyznaczonym terminie jest traktowany jako rezygnacja z udziału w grze „Operacja ZACIĄG”
7. Jeśli ktoś jest zainteresowany wprowadzeniem do gry własnego pojazdu, to prosimy o przesłanie takiej informacji na adres rejestracji. Prosimy o załączenie opisu lub zdjęć zgłaszanego pojazdu. Dopuszczamy tylko pojazdy do których można prowadzić ogień.


Komunikat 05/19 Operacja Zaciąg
1. Rozkazy zostały przesłane, dowódcy stron będą nawiązywać kontakt,
2. Bezpieczeństwo informacyjne jest najważniejsze, pilnujemy się. Wróg podsłuchuje!
3. Teraz czas planowania, każdy może pomóc dowódcy.

Komunikat 04/19 Operacja Zaciąg
1. Rejestracja zakończona. Cel został osiągnięty. Pododdziały uzupełniły stany osobowe.
2. Została już rozesłana informacja o wpłatach składki. Nie ukrywamy, że im szybciej zostaną dokonane, tym szybciej zostaną przesłane informacje wstępne pozwalające na przygotowanie się do działań.
3. Część ekip jeszcze czaka na weryfikację.
4. Dowódca jednej ze stron, już jest wyznaczony.
5. Pozostały czas przeznaczyć na przyswojenie zasad gry, szkolenia i przygotowania sprzętu oraz analizę terenu przyszłych działań.


Komunikat 03/19 Operacja Zaciąg.
1. Trwająca rejestracja jest już czystą formalnością.
2. Oddziały zajęły pozycje i czekają na wyniki rozmów politycznych.
3. Wojskowi nie śpią, prace planistyczne trwają.
4. Uczestników uczula sią na zachowanie bezpieczeństwa informacyjnego. Do momentu otrzymania pierwszych informacji nie jest przesądzone po której stronie konfliktu się znajdą.


Komunikat 02/19 Operacja Zaciąg
1. Termin zakończenia rejestracji został przesunięty na 10.03.2019 do godziny 24.00.
2. Wolne miejsca są tylko po stronie CZERWONEJ!
3. Po powyższym terminie zostanie przeprowadzona weryfikacja zgłoszeń.

Komunikat 02/19 Operacja Zaciąg
1. Zostały określone granice AOO dla Operacji Zaciąg. Patrz mapa poniżej.
2. Do udziału w grze dopuszczane są tylko pojazdy, do których można prowadzić ogień z replik,
3. Rejestracja otwarta, są już pierwsze zgłoszenia.

Komunikat 01/19 Operacja Zaciąg
1. W ramach operacji nie przewiduje się używania pojazdów po stronie niebieskich.
2. Plany operacji dla strony niebieskiej przewidują dużą ilość działań pieszych.
3. Plany operacji przewidują uczestnictwo ok. 120 ludzi.
4. Plany operacji przewidują:
Termin: 26-28.04.2019,
Planowany czas trwania: od godz.19.00 dnia 26.04. do godz. 08.00 dnia 28.04. Łącznie 37h.
Miejsce: Gminy Pątnów, Rudniki, Praszka i Mokrsko.
Składka: 69 zł
Wiek uczestników: 18+
Ubezpieczenie: TAK
Pojazdy: TAK
 

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony