Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

OPERACJA "ZACIĄG" - KOMUNIKATY

Zasady rejestracji:
1.
Zainteresowany uczestnictwem w grze (preferowane są zorganizowane grupy w sile 6-12 ludzi)  musi się zarejestrować poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: operacjazaciag@wp.pl  Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 03.03.2019 o godzinie 24.00.
2. Zgłoszenie indywidualne musi zawierać następujące informacje: imię nazwisko, ksywka, adres e-mail, numer telefonu oraz określenie strony gry.
3. Zgłoszenie grupowe musi zawierać następujące informacje: imię nazwisko, ksywka, określenie strony gry, nazwa ekipy/grupy. Dowódca/lider musi podać adres e-mail oraz numer telefonu. Przy zgłoszeniu grupowym wszelkie działania związane z rejestracją realizuje tylko dowódca/lider grupy.
4. Określenie strony gry wykonujemy poprzez podanie informacji: CZERWONI lub NIEBIESCY.
5. Osoby/grupy, które nie określą strony gry, zostaną przydzielone przez organizatora w zależności od potrzeb.
6. Osoby, które chcą pełnić rolę dowódców kompanii, dowódców plutonów lub drużyn, proszeni są o umieszczenie takiej informacji w swoim zgłoszeniu.
7. Po zakończeniu rejestracji zostanie dokonana weryfikacja zgłoszeń i przesłana informacja o zakwalifikowaniu do udziału w grze terenowej „Operacja ZACIĄG”.
8. Zakwalifikowana grupa/uczestnik gry otrzyma wytyczne, co do sposobu dokonania  opłaty składki uczestnika. Wysokość składki to 69 zł.
9. Brak wpłaty składki w wyznaczonym terminie jest traktowany jako rezygnacja z udziału w grze „Operacja ZACIĄG”
10.  Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji w kwestii przydziału danego uczestnika/grupy do danej strony gry.
11. Jeśli ktoś jest zainteresowany wprowadzeniem do gry własnego pojazdu, to prosimy o przesłanie takiej informacji na adres rejestracji. Prosimy o załączenie opisu lub zdjęć zgłaszanego pojazdu. Dopuszczamy tylko pojazdy do których można prowadzić ogień.

Komunikat 02/19 Operacja Zaciąg
1. Zostały określone granice AOO dla Operacji Zaciąg. Patrz mapa poniżej.
2. Do udziału w grze dopuszczane są tylko pojazdy, do których można prowadzić ogień z replik,
3. Rejestracja otwarta, są już pierwsze zgłoszenia.

Komunikat 01/19 Operacja Zaciąg
1. W ramach operacji nie przewiduje się używania pojazdów po stronie niebieskich.
2. Plany operacji dla strony niebieskiej przewidują dużą ilość działań pieszych.
3. Plany operacji przewidują uczestnictwo ok. 120 ludzi.
4. Plany operacji przewidują:
Termin: 26-28.04.2019,
Planowany czas trwania: od godz.19.00 dnia 26.04. do godz. 08.00 dnia 28.04. Łącznie 37h.
Miejsce: Gminy Pątnów, Rudniki, Praszka i Mokrsko.
Składka: 69 zł
Wiek uczestników: 18+
Ubezpieczenie: TAK
Pojazdy: TAK
 

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony