Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

Operacja "ZACZEP" - KOMUNIKATY

Sekcja PRO Stowarzyszenia MIWO z Praszki zaprasza na grę terenową „Operacja ZACZEP”

             Jednak zanim dokonasz zgłoszenia należy się zapoznać z informacjami zawartymi pod adresem  http://miwopraszka.com/projekty/gra-terenowa.html
Pozwoli to lepiej zrozumieć na czym polega gra terenowa, a tym samym uniknąć udziału w przedsięwzięciu, które nie do końca odpowiada Twoim oczekiwaniom.
            Gra terenowa „Operacja ZACZEP” przewiduje dwie strony konfliktu, które prowadzą działania regularne. Czerwoni prowadzą działania ofensywne, niebiescy prowadzą działania opóźniające. Dystans planowanych działań ok 20 km.
Termin: 26-27.09.2020,
Czas trwania: ok. 24h od 09.00 do 09.00,
Miejsce: Gminy Praszka, Rudniki i Pątnów,
Teren: obszar kompleksu leśnego i nie tylko,
Wiek uczestników: 18+
Ubezpieczenie: TAK
Pojazdy: TAK
Składka: 45zł/os dla zarejestrowanych do 09.08.2020. Dla osób zarejestrowanych po tym terminie składka 60zł/os.
Logistyka: nocleg w terenie, ciepły posiłek w polu.


ZASADY REJESTRACJI
1.
Każda grupa/osoba (preferowane są zorganizowane grupy w sile 6-12 ludzi) zainteresowana uczestnictwem w grze musi się zarejestrować poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: gtozaczep@wp.pl  Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 30.08.2020 o godzinie 24.00.
2. Zgłoszenie indywidualne musi zawierać następujące informacje: imię nazwisko, ksywka, adres e-mail, numer telefonu oraz określenie strony gry.
3. Zgłoszenie grupowe musi zawierać następujące informacje: imię nazwisko, ksywka, określenie strony gry, nazwa ekipy/grupy. Dowódca/lider musi podać adres e-mail oraz numer telefonu.
4. Określenie strony gry wykonujemy poprzez podanie informacji: CZERWONI lub NIEBIESCY.
5. Osoby/grupy, które nie określą strony gry, zostaną przydzielone przez organizatora w zależności od potrzeb.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany strony gry danego uczestnika/uczestników.
7. Osoby, które chcą pełnić rolę dowódców kompanii, dowódców plutonów lub drużyn, proszeni są o umieszczenie takiej informacji w swoim zgłoszeniu.
8. Po zakończeniu rejestracji zostanie dokonana weryfikacja zgłoszeń i przesłana informacja o zakwalifikowaniu do udziału w grze terenowej „Operacja ZACZEP”.
9. Zakwalifikowana grupa/uczestnik gry terenowej „Operacja ZACZEP” otrzyma wytyczne, co do sposobu uiszczenia  składki uczestnika.
10. Brak wpłaty składki w wyznaczonym terminie jest traktowany jako rezygnacja z udziału w grze „Operacja ZACZEP”
11. Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczyna się od 02.07.2020. Zgłoszeni w terminie do 09.08.2020 płacą składkę organizacyjną w wysokości 45zł/os. Zgłoszeni po 09.08.2020 płacą składkę w wysokości 60zł/os.

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony